Terugbetalingsbeleid

 

Deze bepaling is een aanvulling op het Herroepingsrecht. 

Het is mogelijk om de gekochte goederen terug te zenden en een terugbetaling van het betaalde bedrag te bekomen. Hiervoor moeten aan volgende voorwaarden, cumulatief, voldaan zijn:

  1. De goederen zijn niet gebruikt buiten het louter testen van de werking en conformiteit.

  2. De goederen worden teruggezonden in de geleverde staat zonder dat zij zijn vermengd geweest met andere goederen. 

  3. De goederen worden wanneer mogelijk in de originele verpakking teruggestuurd.

  4. De goederen moeten binnen de 14 dagen worden teruggestuurd en facultatief, maar aangeraden moet BUSINESS EXPRESSED BV hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld via een duurzame drager zoals een email. 

De consument die de goederen teruggestuurd heeft neemt de kosten voor het terug verzenden voor eigen rekening en risico. Het is aangeraden de goederen getraceerd en verzekerd terug te versturen.

De goederen worden verstuurd naar Adres: Leuvensesteenweg 613, 1930 Zaventem, België.

Binnen een redelijke termijn van de ontvangst van de goederen en na de inspectie als zij teruggestuurd zijn volgens de cumulatieve voorwaarden, word door BUSINESS EXPRESSED BV een terugbetaling gedaan via dezelfde betalingswijze als door de klant werd gekozen.