Wettelijke kennisgeving

 

Wanneer u onze website www.intenseed.com bezoekt, stuurt uw browser automatisch informatie naar onze website server. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamd logbestand opgeslagen. In principe verzamelen of bewaart BUSINESS EXPRESSED BV uw IP-adres nooit in zijn geheel. Een inzameling/opslag vindt slechts in verkorte en dus anonieme vorm plaats.

De volgende informatie kan zonder uw tussenkomst worden verzameld wanneer u onze webpagina's bezoekt:

  • Datum en tijd van toegang,
  • Naam en URL van het opgevraagde bestand,
  • Website van waaruit toegang is verkregen (Verwijzende URL),
  • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, alsook de naam van uw toegangsprovider.
BUSINESS EXPRESSED BV heeft deze gegevens nodig omdat de vlotte totstandkoming van de verbinding van de website moet worden gegarandeerd,

de veiligheid en stabiliteit van het systeem moeten worden geëvalueerd en gecontroleerd,
diverse andere administratieve doeleinden worden daarmee uitgevoerd.
Art. 6. (1) GDPR staat ons toe uw gegevens voor deze doeleinden te verzamelen. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden voor gegevensverzameling.

In geen geval gebruikt BUSINESS EXPRESSED BV de verzamelde gegevens om daaruit conclusies te trekken over uw private gegevens of persoon. Ze worden na enkele dagen gewist zonder dat u hiervoor iets hoeft te doen.

Daarnaast maakt BUSINESS EXPRESSED BV gebruik van ¨Cookies¨ en andere diensten wanneer u onze website bezoekt. U vindt de details hieronder in de secties "Cookies" en "Analyse Tools".