Medische Disclaimer

 De inhoud van deze website heeft geen betrekking op en is geen poging tot vervanging van enige vorm van professioneel medisch advies. Alle informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en andere inhoud, is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De website pretendeert niet medisch accurate of actuele informatie te verschaffen vanwege de afwezigheid van medische expertise en consultancy. Het wordt aanbevolen om professioneel medisch advies in te winnen aangezien de inhoud van deze website geen vervanging is voor medisch advies, diagnose en behandeling.

De keuze en de verantwoordelijkheid voor het al dan niet gebruiken van een product berust uitsluitend bij de klant; het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade indien zich een onaangenaam voorval voordoet of indien een consument er niet in slaagt een van de genoemde gewensten effecten te bereiken.

Indien u lijdt aan reeds bestaande aandoeningen of van plan bent een andere vorm van behandeling of anderszins te ondergaan, raadpleeg dan uw arts voordat u aanvullende producten gebruikt. De producten kunnen aanvullende voordelen bieden, maar zijn geen vervanging voor een juiste medische behandeling zoals die door medische professionals wordt gegeven. Indien u ongewenste effecten ondervindt, wordt u vriendelijk verzocht de producten niet meer te gebruiken totdat u een arts heeft geraadpleegd. Neem, in geval van een medisch noodgeval, onmiddellijk contact op met de hulpdiensten. Het vertrouwen op online informatiebronnen is uitsluitend de keuze van de consument.

 

Zwartzaad olie wordt niet aanbevolen voor:

  • Kinderen onder de 8 jaar.

  • Zwangere vrouwen of moeders die borstvoeding geven.

  • Patiënten die behandeld worden met metoprolol of warfarine.

  • Patiënten die lijden aan nierziekten of andere acute of chronische medische aandoeningen.

  • Iedereen met een recente geschiedenis van een ongeval, trauma, of operatie.